Værd at vide

Januarrabat
Bestil i god tid og opnå rabat. Bestil din rejse fra d. 3. - 31. januar 2024 op opnå 200 kr. i rabat pr. person på rejser på 3 dage og derover (sæsonåbningsrejse undtaget). Gratis pladsbestilling "først-til-mølle". Januarrabat kan IKKE kombineres med andre rabatter.

Forplejning
Kvartpension er morgenmad. Halvpension er morgenmad og enten frokost eller aftensmad. Helpension er morgenmad, frokost og middag. Pension knytter sig næsten altid til en overnatning.

Medicin
Vi anbefaler, at alt lægeordineret medicin medbringes i originalemballage. Har du medicinpas/-liste bedes dette også medbragt. Dette kan udgøre en stor fordel ved evt. lægebehandling under rejsen.

Hoteller
Vi har valgt hoteller, hvor vi mener pris, kvalitet og beliggenhed har en fornuftig sammenhæng. Vi bestræber os altid på at finde gode hoteller med god beliggenhed, så man får mest muligt ud af rejsen. Stjerneklassificeringen og standarden af hotellerne er angivet under hver rejse og er ikke udtryk for Hanstholm Rejsers vurdering, men derimod den klassificering, som hotellerne har i det land, hvor de er hjemhørende. 

Indkvartering sker som udgangspunkt på dobbeltværelser, men nogle hoteller kan også tilbyde 3- og 4-sengs værelser såfremt det måtte ønskes. Eneværelser findes i begrænset omfang.

Behagelig buskørsel
På de fleste af vore rejser overnatter man hver nat i en hotelseng. Enkelte rejser køres non-stop, hvor bussen også kører om natten, således overnatningen finder sted i bussen. Vi anbefaler, at der medbringes en lille pude og et lille tæppe samt evt. toilettaske i håndbagagen på de rejser, hvor der køres non-stop. Det er angivet under de enkelte rejsemål, hvordan turen er tilrettelagt. Vi overholder de til enhver tid gældende køre- /hviletidsregler. Der køres altid med passende pauser undervejs. Alle vore busser er røgfrie.

Bagage
Husk at medbringe dit pas og de ting du skal bruge undervejs i håndbagagen. På rejser med mellemovernatning kan man eventuelt pakke en lille rejsetaske, så man ikke behøver at få sin kuffert med ind på overnatningshotellet.

Pas
Selv om der ikke længere er daglig kontrol ved de europæiske grænseovergange, skal man alligevel altid medbringe gyldigt pas på rejser ud af Danmark.

Priser
Vores priser tåler sammenligning. Husk dog altid at se på hvilke ydelser, der er inkluderet - blandt andet udflugter - når der foretages en sammenligning.

Gavekort
Vi udsteder gerne gavekort på hvilket som helst beløb. En kærkommen gave. Kan bestilles på hjemmesiden og på kontoret.

Opsamling/mødested

 

Det nøjagtige sted og tidspunkt vil altid fremgå at dit rejsebevis. Mødetidspunktet vil være 10 minutter før. Ring til os hvis du er i tvivl, eller hvis du ønsker nærmere oplysninger og sted og tid.

Som udgangspunkt opsamler vi følgende steder på sydgående rejser:
Hanstholm, Thisted, Vildsund, Nykøbing, Skive, Herning, Vejle, Hylkedal, Rødekro, Padborg.
Kontakt os for nærmere info/forespørgsler.

 

              * * * * * * * * 

Almindelige bestemmelser

 

Tilmelding

Bestilling af en rejse kan ske skriftligt, via vores hjemmeside eller pr. telefon. Du vil modtage en bekræftelse på tilmeldingen, hvorefter depositum på 1.000,- pr. person bedes indbetalt inden 10 dage. Restbeløbet bedes indbetalt senest 45 dage før afrejse.

For rejser hvori der indgår billetter, f.eks. koncertbilletter, sejltur o. lign er depositum 2.000,- kr. og restbeløbet bedes indbetalt senest 65 dage før afrejse.

For rejser hvori der indgår overnatning på skib/båd eller flyrejse i EU er depositum 3.000,- kr. og restbeløbet bedes indbetalt 65 dage før afrejse.

For rejser hvori der indgår overnatning på skib/båd eller flyrejse uden for EU er depositum 5.000,- kr. og restbeløbet bedes indbetalt 90 dage før afrejse.

Betaling foretages via tilsendte giro indbetalingsnumre på rejsebeviset. Vi modtager ikke kreditkort. Kun dankort ved fysisk fremmøde på kontoret i Thisted. Husk altid at oplyse bookingnummer og navn hvis ikke det medsendte girokort anvendes. Kvittering for betaling af rejsen samt rejsebevis bør medbringes på ferien.

 

Opsamlingstid og -sted

Opsamlingstid og sted vil altid fremgå af det tilsendte rejsebevis. Mødetid er 10 minutter før den angivne opsamlingstid.

 

Bagage

Deltageren er til enhver tid selv ansvarlig for egen bagage. Ved busrejser har deltageren selv ansvaret for, at bagagen kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted. Evt. beskadiget eller mistet bagage erstattes ikke, erstatningskrav må rettes til deltagerens eget forsikringsselskab. Det anbefales at tegne en bagageforsikring. Der kan medbringes op til 20 kg bagage pr. passager på busrejser. På flyrejser er tilladt bagage mængde varierende. Se de enkelte rejser. Glemte sager kan efterlyses i vores normale kontortid, og afhentes på kontoret i Thisted. Evt. forsendes koster 100,- + porto.

 

Bus

På alle vore busser findes der et ”nødtoilet”. Disse toiletter har en begrænset kapacitet og må kun tømmes på få og bestemte pladser med særlige kloakforhold. Vi henstiller til at man benytter toiletterne ved seværdigheder, på rastepladser og færger hvor busserne holder pause.

 

Forsikringer

Rejsedeltageren er selv ansvarlig for at tegne de forsikringer, som måtte anses for nødvendige. Vær opmærksom på at det gule sygesikringsbevis ikke længere dækker hjemtransport. Det anbefales at tegne rejseforsikring og afbestillingsforsikring. Forsikringerne kan tegnes hos Hanstholm Rejser. HUSK altid det blå sygesikringsbevis når du rejser i udlandet.

 

Afbestilling p.g.a. sygdom

Det tilrådes at tegne en afbestillingsforsikring som dækker afbestilling p.g.a. akut opstået sygdom, ulykkestilfælde, og dødsfald. Ønsker du at tegne en afbestillingsforsikring skal denne tegnes ved bestillingen af rejsen.

 

Afbestilling uden afbestillingsforsikring hotel/bus (depositum 1.000,-):

Ved afbestilling indtil 65 dage før afrejse fradrag af gebyr på 300,- kr. pr. person.

Ved afbestillingen 45-64 dage før afrejse er depositum tabt.

Ved afbestilling 31-44 dage før afrejse er 40 % af rejsens pris tabt (dog minimum depositum).

Ved afbestilling 21-30 dage før afrejse er 60 % af rejsens pris tabt (dog minimum depositum).

Ved afbestilling 1-20 dage før afrejse er hele det indbetalte beløb tabt.

 

Afbestilling uden afbestillingsforsikring koncertbillet, skib/båd eller flyrejse EU (depositum 2.000,-/3.000,-):

Ved afbestilling indtil 65 dage før afrejse er depositum tabt.

Ved afbestilling 46-64 dage før afrejse er 50% af rejsens pris tabt (dog minimum depositum).

Ved afbestilling 0-45 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

 

Afbestilling uden afbestillingsforsikring oversøisk (depositum 5.000,-):

Ved afbestilling indtil 90 dage før afrejse er depositum tabt.

Ved afbestilling 0-90dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

 

Som sikkerhed kan du tegne en afbestillingsforsikring (Europæiske Rejseforsikring) hos Hanstholm Rejser ved bestilling af rejsen.

 

Afbestiller en deltager i en gruppe, og forudsætningen for grupperabat bortfalder forhøjes prisen automatisk for de øvrige.

Ved afbrydelse af påbegyndt rejse ydes ingen refundering.

 

Aflysning/ændring

Hanstholm Rejser forbeholder sig ret til at foretage nødvendige programændringer som følge af begivenheder, der ligger udenfor selskabets kontrol.

Aflysning af en rejse kan finde sted, hvis bureauet finder at tvingende forhold gør det nødvendigt.

Endvidere kan aflysning finde sted ved for lille tilslutning til en rejse. Alle indbetalte beløb vil da blive refunderet. Hanstholm Rejser påtager sig intet ansvar for forsinkelse på grund af trafik o. lign.

 

Deleværelse

Rejser man alene og ønsker at dele værelse med en anden, hjælper vi gerne med at finde en anden af samme køn, som også ønsker at dele værelse. Er dette ikke muligt opkræves eneværelses tillæg.

 

Fly

Det er meget vigtigt at Hanstholm Rejser får de korrekte navne på alle rejsende. Navnene skal være i overensstemmelse med det gyldige pas. Hanstholm Rejser påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger kan medføre. Kontroller derfor altid straks navnene på billetterne så snart du har modtaget disse. Flybilletter kan som udgangspunkt hverken ændres eller annulleres.

 

Pas

Husk at medbringe pas – og at kontrollere dets gyldighed. Gæster som ikke har dansk pas er selv ansvarlig for evt. visum, såfremt det kræves til de pågældende lande. Pas skal være gyldigt senest 6 mdr efter hjemkomsten for rejser uden for EU.

 

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal fremsættes straks til bureauets repræsentant, d.v.s. chauffør/rejseleder eller til den underleverandør som manglen angår, er dette ikke muligt skal Hanstholm Rejser straks kontaktes. Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelse af evt. kompensation. Hanstholm Rejser påtager sig intet ansvar for skader på person, for bortkommen, stjålen eller beskadiget bagage mm og hæfter ikke for effekter i busserne eller bussernes bagagerum. Den rejsende er selv ansvarlig for penge og bagage, samt opbevaring af disse.

Hanstholm Rejsers personale kan afsætte personer som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager vurderes uegnet til at deltage i rejsen, eller er til gene for de øvrige gæster.

 

 

Rejsedeltagerens ansvar

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangssted eller ikke har gyldigt pas, vil ikke få nogen godtgørelse.

Rejsedeltageren er forpligtet til at respektere ordensbestemmelser, som gælder for transportmidler, hoteller etc. samt at optræde således, at medrejsende ikke generes. Tilsidesættes disse regler forbeholder Hanstholm Rejser sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen, hvorefter rejsedeltageren må fortage hjemrejsen på egen regning. Hanstholm Rejser er i så tilfælde berettiget til at oppebære den totale pris for rejsen. En rejsende er ansvarlig for enhver skade forårsaget ved overtrædelse af anvisninger eller forskrifter. Enhver rejsedeltager skal være selvhjulpen i alle henseender. Alle rejser tager udgangspunkt i, at man er selvhjulpen, er almindeligt gående og kan bære egen bagage. Medbringer du f.eks rollator (skal være sammenklappelig) skal dette aftales ved rejsens bestilling. Man skal have forståelse for at man måske ikke får det fulde udbytte af rejsen hvis man f.eks. er afhængig af rollator, ligeledes at resten af gruppen ikke må forsinkes.

 

Rejsegarantifonden

Hanstholm Rejser er registreret i Rejsegarantifonden med medlemsnr. 1146

 

Samtykke
Ved bestilling af en rejse gives der samtidig samtykke til, at Hanstholm Rejser må opbevare deltagerens personoplysninger og efterfølgende må kontakte rejsedeltageren mundtligt og skriftligt. Oplysningerne gives ikke videre til uvedkommende tredjepart og samtykket kan til hver en tid trækkes tilbage ved henvendelse til Hanstholm Rejser.

 

Udflugter

Udflugter er inkluderet på de fleste rejser. Nøjagtig specifikation findes under hver enkelt rejse. Vi forbeholder os ret til at aflyse udflugter ved manglende tilslutning.

 

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl.

Redaktionen er afsluttet 01.11.2023

Vores priser og bestemmelser er gældende indtil næste udgave udkommer.

 

Profilfilm

følg os på facebook